De Lionsclub Schiphol staat open voor mannen en vrouwen uit diverse beroepsgroepen, die op basis van hun maatschappelijke positie, kennis, ervaring of netwerk een bijdrage kunnen leveren aan goede doelen in de geest van de Lions "We serve " gedachte.

Van de Lion wordt een actieve inzet verwacht om de clubdoelstellingen te realiseren. Daar tegenover biedt de club een brede oriƫntatie in de wereld om ons heen, vriendschap, plezier en sfeer. Het bijzondere van de LC Schiphol is dat ze niet woonplaats gebonden is, maar zoals de naam aangeeft, verbonden met de luchthaven Schiphol. Het merendeel van haar leden is dan ook beroepsmatig verbonden met de luchtvaart of de luchthaven.

De doelstellingen van de LC Schiphol worden jaarlijks in overleg vastgesteld. Naast de ondersteuning van zieken, gehandicapten en financiƫle ondersteuning van goede doelen ondersteunt de LC Schiphol ook luchtvaart gerelateerde projecten met een humanitaire doelstelling. Teneinde deze doelen te bereiken bieden zij diensten of middelen aan, organiseren fondswervingen, werven sponsors, etc.. Het internationale karakter van de luchthaven en de mobiliteit van de luchtvaart biedt de club mogelijkheden om grensoverschrijdend goede doelen te kunnen ondersteunen.